فروشگاه‌های متصل به آمادست را ببینید

فروشگاهتان را به آمادست متصل کنید، سفارشاتتان به صورت خودکار بارگذاری می‌شوند. شما تنها روی افزایش فروش خود تمرکز کنید.

مشتری آماده پرداخت است؟

مشتری سفارش خود را انتخاب کرده است؟ با استفاده از فاکتورساز آمادست، یک فاکتور مخصوص مشتریتان صادر کنید، برای او ارسال کنید، مشتری آن را پرداخت می‌کند، سفارش به صورت خودکار در پنل آمادست بارگذاری می‌شود.

تصویر کاربر در حال فروش در شبکه‌های اجتماعی

فروشگاه مورد نظرتان را نیافتید؟

اگر فروشگاه موردنظرتان را در لیست ما نیافتید، تنها کافیست درخواست بدهید، تا ما آن فروشگاه را به آمادست متصل کنیم.

از هرجا که دوست دارید سفارش بگیرید

اگر در چند پلتفرم و شبکه اجتماعی فروش دارید، آمادست سفارشاتتان را به صورت خودکار بارگذاری می‌کند.

تصویر کاربر در حال فروش در شبکه‌های اجتماعی

امکانات نرم‌افزاری آمادست

آمادست در تلاش است که مراحل و زمان انجام کارهای شما را به حداقل برساند.