توجه

فروش کارتن تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نمی باشد. با فعال سازی ملزومات،
بهم اطلاع رسانی کن
46 محصول

اقتصادی
تصویر محصول کارتن پستی سایز 1 سه لایه اقتصادی چاپدار

کارتن پستی سایز 1 سه لایه اقتصادی چاپدار

ابعاد: 150×100×100 میلیمتر

وزن: 41 گرم

ناموجود
1,925تومان
اقتصادی
تصویر محصول کارتن پستی سایز 2 سه لایه اقتصادی چاپدار

کارتن پستی سایز 2 سه لایه اقتصادی چاپدار

ابعاد: 200×150×100 میلیمتر

وزن: 76 گرم

ناموجود
3,245تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 5 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 5 سه لایه چاپدار

ابعاد: 350×250×200 میلیمتر

وزن: 245 گرم

ناموجود
9,856تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 6 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 6 سه لایه چاپدار

ابعاد: 450×250×200 میلیمتر

وزن: 285 گرم

ناموجود
11,495تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 7 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 7 سه لایه چاپدار

ابعاد: 400×300×250 میلیمتر

وزن: 335 گرم

ناموجود
14,135تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 5 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 5 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 350×250×200 میلیمتر

وزن: 420 گرم

ناموجود
15,125تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 6 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 6 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 450×250×200 میلیمتر

وزن: 465 گرم

ناموجود
17,710تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 7 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 7 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 400×300×250 میلیمتر

وزن: 560 گرم

ناموجود
21,780تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 8 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 8 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 450×400×300 میلیمتر

وزن: 860 گرم

ناموجود
33,110تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 9 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 9 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 550×450×350 میلیمتر

وزن: 1200 گرم

ناموجود
44,550تومان
تصویر محصول کارتن کتابی سه لایه (10×20×27) بدون چاپ

کارتن کتابی سه لایه (10×20×27) بدون چاپ

ابعاد: 100×200×270 میلیمتر

وزن: 120 گرم

ناموجود
5,995تومان
تصویر محصول کارتن کتابی سه لایه (10×21×32) بدون چاپ

کارتن کتابی سه لایه (10×21×32) بدون چاپ

ابعاد: 100×210×320 میلیمتر

وزن: 145 گرم

ناموجود
7,205تومان
تصویر محصول پاکت پستی حبابدار A3 (25 عددی)
بسته 25 تایی

پاکت پستی حبابدار A3 (25 عددی)

ابعاد: 460×305 میلیمتر

وزن: 1375 گرم

ناموجود
166,375تومان
تصویر محصول پاکت پستی حبابدار A4 (25 عددی)
بسته 25 تایی

پاکت پستی حبابدار A4 (25 عددی)

ابعاد: 325×240 میلیمتر

وزن: 800 گرم

ناموجود
111,375تومان
تصویر محصول پاکت پستی حبابدار A5 (50 عددی)
بسته 50 تایی

پاکت پستی حبابدار A5 (50 عددی)

ابعاد: 250×175 میلیمتر

وزن: 1000 گرم

ناموجود
156,750تومان
تصویر محصول پاکت پستی حبابدار B4 (25 عددی)
بسته 25 تایی

پاکت پستی حبابدار B4 (25 عددی)

ابعاد: 325×270 میلیمتر

وزن: 925 گرم

ناموجود
119,625تومان
تصویر محصول پاکت حبابدار ملخی 120 (50 عددی)
بسته 50 تایی

پاکت حبابدار ملخی 120 (50 عددی)

ابعاد: 235×120 میلیمتر

وزن: 650 گرم

ناموجود
118,250تومان
تصویر محصول پاکت حبابدار CD (50 عددی)
بسته 50 تایی

پاکت حبابدار CD (50 عددی)

ابعاد: 165×160 میلیمتر

وزن: 750 گرم

ناموجود
119,900تومان
تصویر محصول پاکت متالایز A3

پاکت متالایز A3

ابعاد: 460×305 میلیمتر

وزن: 35 گرم

ناموجود
6,105تومان
تصویر محصول پاکت متالایز A4

پاکت متالایز A4

ابعاد: 325×240 میلیمتر

وزن: 18 گرم

ناموجود
3,575تومان
تصویر محصول پاکت متالایز A5

پاکت متالایز A5

ابعاد: 250×175 میلیمتر

وزن: 11 گرم

ناموجود
2,453تومان
تصویر محصول پاکت متالایز B4

پاکت متالایز B4

ابعاد: 325×270 میلیمتر

وزن: 22 گرم

ناموجود
4,290تومان
تصویر محصول پاکت متالایز ملخی 120 (100 عددی)
بسته 100 تایی

پاکت متالایز ملخی 120 (100 عددی)

ابعاد: 120×235 میلیمتر

وزن: 700 گرم

ناموجود
184,800تومان
تصویر محصول پاکت فلایر A3

پاکت فلایر A3

ابعاد: 450×350 میلیمتر

وزن: 27 گرم

ناموجود
5,610تومان
تصویر محصول پاکت فلایر A4

پاکت فلایر A4

ابعاد: 340×240 میلیمتر

وزن: 15 گرم

ناموجود
4,180تومان
تصویر محصول پاکت فلایر B4

پاکت فلایر B4

ابعاد: 340×310 میلیمتر

وزن: 20 گرم

ناموجود
4,620تومان
تصویر محصول چسب 90 یاردی خروس نشان

چسب 90 یاردی خروس نشان

ابعاد: -

وزن: 177 گرم

ناموجود
30,690تومان
تصویر محصول آبچسب خط دار کرافت ایران چسب

آبچسب خط دار کرافت ایران چسب

ابعاد: عرض 6 سانتیمتر طول 220 متر

وزن: 1675 گرم

ناموجود
456,500تومان
تصویر محصول حباب ضربه گیر 3 لایه درجه یک

حباب ضربه گیر 3 لایه درجه یک

ابعاد: عرض 50 سانتیمتر، طول 50 متر

وزن: 3600 گرم

ناموجود
352,000تومان
تصویر محصول گونی پلاستیکی 50×70 سانت

گونی پلاستیکی 50×70 سانت

ابعاد: 500×700 میلیمتر

وزن: 30 گرم

ناموجود
4,510تومان
تصویر محصول گونی پلاستیکی 60×80 سانت

گونی پلاستیکی 60×80 سانت

ابعاد: 600×800 میلیمتر

وزن: 40 گرم

ناموجود
6,270تومان
تصویر محصول گونی پلاستیکی 70×100 سانت

گونی پلاستیکی 70×100 سانت

ابعاد: 700×1000 میلیمتر

وزن: 58 گرم

ناموجود
8,195تومان
تصویر محصول گونی پلاستیکی 80×110 سانت

گونی پلاستیکی 80×110 سانت

ابعاد: 800×1100 میلیمتر

وزن: 70 گرم

ناموجود
10,835تومان
تصویر محصول گونی پلاستیکی 110×120 سانت

گونی پلاستیکی 110×120 سانت

ابعاد: 1100×1200 میلیمتر

وزن: 110 گرم

ناموجود
16,610تومان
تصویر محصول گونی پلاستیکی 110×180 سانت

گونی پلاستیکی 110×180 سانت

ابعاد: 1100×1800 میلیمتر

وزن: 170 گرم

ناموجود
24,200تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 1 سه لایه بدون چاپ

کارتن پستی سایز 1 سه لایه بدون چاپ

ابعاد: 150×100×100 میلیمتر

وزن: 41 گرم

ناموجود
2,123تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز یک و نیم (نیم قدیم) سه لایه بدون چاپ
ناموجود
2,717تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 2 سه لایه بدون چاپ

کارتن پستی سایز 2 سه لایه بدون چاپ

ابعاد: 200×150×100 میلیمتر

وزن: 76 گرم

ناموجود
3,597تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 3 سه لایه بدون چاپ

کارتن پستی سایز 3 سه لایه بدون چاپ

ابعاد: 200×200×150 میلیمتر

وزن: 113 گرم

ناموجود
5,533تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 4 سه لایه بدون چاپ

کارتن پستی سایز 4 سه لایه بدون چاپ

ابعاد: 300×200×200 میلیمتر

وزن: 172 گرم

ناموجود
7,337تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 1 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 1 سه لایه چاپدار

ابعاد: 150×100×100 میلیمتر

وزن: 41 گرم

ناموجود
2,123تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 2 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 2 سه لایه چاپدار

ابعاد: 200×150×100 میلیمتر

وزن: 76 گرم

ناموجود
3,597تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 3 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 3 سه لایه چاپدار

ابعاد: 200×200×150 میلیمتر

وزن: 113 گرم

ناموجود
5,533تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 4 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 4 سه لایه چاپدار

ابعاد: 300×200×200 میلیمتر

وزن: 172 گرم

ناموجود
7,337تومان
تصویر محصول جعبه کیبوردی سه لایه (7×23×28) بدون چاپ

جعبه کیبوردی سه لایه (7×23×28) بدون چاپ

ابعاد: 70×230×280 میلیمتر

وزن: 140 گرم

ناموجود
8,195تومان
تصویر محصول جعبه کیبوردی سه لایه (7×23×32) بدون چاپ

جعبه کیبوردی سه لایه (7×23×32) بدون چاپ

ابعاد: 7×23×32 میلیمتر

وزن: 153 گرم

ناموجود
8,305تومان

نظرات کاربران درباره ملزومات آمادست

نظرات کاربران در مورد ملزومات آمادست را بخوانید تا در خرید خود آسوده خاطر باشید.

کیفیتش عالی بود و قیمت خوبی هم داشت. خدا به کسب و کارتون برکت بده!
تصویر کاربر آمادست
حسن رضائی زاده
ممنونم از شما به خاطر سرعت ارسال و کیفیت کارتن‌ها فروشنده با اخلاق قیمت مناسب
تصویر کاربر آمادست
محصولات ارگانیک زلال🌿
کیفیت خوب
تصویر کاربر آمادست
محمدرضا نوربخش
ارسال سریع و کیفیت عالی با تشکر از غرفه دار محترم 🌹🙏
تصویر کاربر آمادست
horufshop.com
غرفه دار محترم موفق و پرفروش باشید
تصویر کاربر آمادست
زهرا قوی دست
عالی و پشتیبانی خوب
تصویر کاربر آمادست
آنی شاپ
خیلی خوبن . از برخورد خوب غرفه دار ممنونم🙏🙏
تصویر کاربر آمادست
فاطمه رسولی
کیفیت معمولی قیمت مناسب تر از جاهای دیگر
تصویر کاربر آمادست
فاطمه سادات احمدی

سوالات متداول درباره ملزومات

در اینجا به سوالات متداول شما در مورد ملزومات آمادست پاسخ داده شده است. البته شما می‌توانید سوالاتتان را از پشتیبانی آمادست هم بپرسید.


چگونه سفارشم را رهگیری کنم؟
پس از ثبت سفارش، چند روزه به دست من میرسد؟
با چه روشی ارسال میکنید؟
هزینه ارسال چگونه محاسبه می‌شود؟
کیفیت کارتن‌ها چگونه است؟
آیا کارتن‌ها دارای چاپ هستند؟
آیا کارتن بدون چاپ نیز دارید؟
آیا امکان تحویل حضوری دارید؟