47 محصول

اقتصادی
تصویر محصول کارتن پستی سایز 1 سه لایه اقتصادی چاپدار

کارتن پستی سایز 1 سه لایه اقتصادی چاپدار

ابعاد: 150×100×100 میلیمتر

وزن: 41 گرم

1,694 تومان

اقتصادی
تصویر محصول کارتن پستی سایز 2 سه لایه اقتصادی چاپدار

کارتن پستی سایز 2 سه لایه اقتصادی چاپدار

ابعاد: 200×150×100 میلیمتر

وزن: 76 گرم

2,937 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 1 سه لایه بدون چاپ

کارتن پستی سایز 1 سه لایه بدون چاپ

ابعاد: 150×100×100 میلیمتر

وزن: 41 گرم

1,815 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز یک و نیم (نیم قدیم) سه لایه بدون چاپ

کارتن پستی سایز یک و نیم (نیم قدیم) سه لایه بدون چاپ

ابعاد: 100×190×90 میلیمتر

وزن: 49 گرم

2,112 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 2 سه لایه بدون چاپ

کارتن پستی سایز 2 سه لایه بدون چاپ

ابعاد: 200×150×100 میلیمتر

وزن: 76 گرم

3,113 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 3 سه لایه بدون چاپ

کارتن پستی سایز 3 سه لایه بدون چاپ

ابعاد: 200×200×150 میلیمتر

وزن: 113 گرم

4,895 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 4 سه لایه بدون چاپ

کارتن پستی سایز 4 سه لایه بدون چاپ

ابعاد: 300×200×200 میلیمتر

وزن: 172 گرم

6,578 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 1 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 1 سه لایه چاپدار

ابعاد: 150×100×100 میلیمتر

وزن: 41 گرم

1,815 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 2 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 2 سه لایه چاپدار

ابعاد: 200×150×100 میلیمتر

وزن: 76 گرم

3,113 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 3 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 3 سه لایه چاپدار

ابعاد: 200×200×150 میلیمتر

وزن: 113 گرم

4,895 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 4 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 4 سه لایه چاپدار

ابعاد: 300×200×200 میلیمتر

وزن: 172 گرم

6,578 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 5 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 5 سه لایه چاپدار

ابعاد: 350×250×200 میلیمتر

وزن: 245 گرم

9,383 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 6 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 6 سه لایه چاپدار

ابعاد: 450×250×200 میلیمتر

وزن: 285 گرم

10,945 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 7 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 7 سه لایه چاپدار

ابعاد: 400×300×250 میلیمتر

وزن: 335 گرم

13,057 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 5 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 5 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 350×250×200 میلیمتر

وزن: 420 گرم

14,058 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 6 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 6 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 450×250×200 میلیمتر

وزن: 465 گرم

16,368 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 7 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 7 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 400×300×250 میلیمتر

وزن: 560 گرم

19,305 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 8 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 8 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 450×400×300 میلیمتر

وزن: 860 گرم

30,492 تومان

تصویر محصول کارتن پستی سایز 9 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 9 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 550×450×350 میلیمتر

وزن: 1200 گرم

41,349 تومان

تصویر محصول کارتن کتابی سه لایه (10×20×27) بدون چاپ

کارتن کتابی سه لایه (10×20×27) بدون چاپ

ابعاد: 100×200×270 میلیمتر

وزن: 120 گرم

5,390 تومان

تصویر محصول کارتن کتابی سه لایه (10×21×32) بدون چاپ

کارتن کتابی سه لایه (10×21×32) بدون چاپ

ابعاد: 100×210×320 میلیمتر

وزن: 145 گرم

6,490 تومان

تصویر محصول جعبه کیبوردی سه لایه (7×23×28) بدون چاپ

جعبه کیبوردی سه لایه (7×23×28) بدون چاپ

ابعاد: 70×230×280 میلیمتر

وزن: 145 گرم

7,480 تومان

تصویر محصول جعبه کیبوردی سه لایه (7×23×32) بدون چاپ

جعبه کیبوردی سه لایه (7×23×32) بدون چاپ

ابعاد: 7×23×32 میلیمتر

وزن: 160 گرم

7,480 تومان

تصویر محصول پاکت پستی حبابدار A3 (25 عددی)

پاکت پستی حبابدار A3 (25 عددی)

ابعاد: 460×305 میلیمتر

وزن: 1375 گرم

143,000 تومان

تصویر محصول پاکت پستی حبابدار A4 (25 عددی)

پاکت پستی حبابدار A4 (25 عددی)

ابعاد: 325×240 میلیمتر

وزن: 800 گرم

99,000 تومان

تصویر محصول پاکت پستی حبابدار A5 (50 عددی)

پاکت پستی حبابدار A5 (50 عددی)

ابعاد: 250×175 میلیمتر

وزن: 1000 گرم

140,250 تومان

تصویر محصول پاکت پستی حبابدار B4 (25 عددی)

پاکت پستی حبابدار B4 (25 عددی)

ابعاد: 325×270 میلیمتر

وزن: 925 گرم

107,250 تومان

تصویر محصول پاکت حبابدار ملخی 120 (50 عددی)

پاکت حبابدار ملخی 120 (50 عددی)

ابعاد: 235×120 میلیمتر

وزن: 650 گرم

104,500 تومان

تصویر محصول پاکت حبابدار CD (50 عددی)

پاکت حبابدار CD (50 عددی)

ابعاد: 165×160 میلیمتر

وزن: 750 گرم

107,250 تومان

تصویر محصول پاکت متالایز A3

پاکت متالایز A3

ابعاد: 460×305 میلیمتر

وزن: 35 گرم

5,918 تومان

تصویر محصول پاکت متالایز A4

پاکت متالایز A4

ابعاد: 325×240 میلیمتر

وزن: 18 گرم

3,520 تومان

تصویر محصول پاکت متالایز A5

پاکت متالایز A5

ابعاد: 250×175 میلیمتر

وزن: 11 گرم

2,398 تومان

تصویر محصول پاکت متالایز B4

پاکت متالایز B4

ابعاد: 325×270 میلیمتر

وزن: 22 گرم

4,059 تومان

تصویر محصول پاکت متالایز ملخی 120 (100 عددی)

پاکت متالایز ملخی 120 (100 عددی)

ابعاد: 120×235 میلیمتر

وزن: 700 گرم

163,900 تومان

تصویر محصول پاکت فلایر A3

پاکت فلایر A3

ابعاد: 450×350 میلیمتر

وزن: 22 گرم

4,510 تومان

تصویر محصول پاکت فلایر A4

پاکت فلایر A4

ابعاد: 340×240 میلیمتر

وزن: 11 گرم

3,190 تومان

تصویر محصول پاکت فلایر B4

پاکت فلایر B4

ابعاد: 340×310 میلیمتر

وزن: 15 گرم

3,740 تومان

تصویر محصول چسب 90 یاردی خروس نشان

چسب 90 یاردی خروس نشان

ابعاد: -

وزن: 177 گرم

27,390 تومان

تصویر محصول آبچسب خط دار کرافت ایران چسب

آبچسب خط دار کرافت ایران چسب

ابعاد: عرض 6 سانتیمتر طول 220 متر

وزن: 1675 گرم

302,500 تومان

تصویر محصول حباب ضربه گیر 3 لایه درجه یک

حباب ضربه گیر 3 لایه درجه یک

ابعاد: عرض 50 سانتیمتر، طول 50 متر

وزن: 2500 گرم

302,500 تومان

تصویر محصول گونی پلاستیکی 50×70 سانت

گونی پلاستیکی 50×70 سانت

ابعاد: 500×700 میلیمتر

وزن: 30 گرم

4,037 تومان

تصویر محصول گونی پلاستیکی 60×80 سانت

گونی پلاستیکی 60×80 سانت

ابعاد: 600×800 میلیمتر

وزن: 40 گرم

4,620 تومان

تصویر محصول گونی پلاستیکی 70×100 سانت

گونی پلاستیکی 70×100 سانت

ابعاد: 700×1000 میلیمتر

وزن: 58 گرم

7,315 تومان

تصویر محصول گونی پلاستیکی 80×110 سانت

گونی پلاستیکی 80×110 سانت

ابعاد: 800×1100 میلیمتر

وزن: 70 گرم

9,680 تومان

تصویر محصول گونی پلاستیکی 110×120 سانت

گونی پلاستیکی 110×120 سانت

ابعاد: 1100×1200 میلیمتر

وزن: 110 گرم

14,850 تومان

تصویر محصول گونی پلاستیکی 110×180 سانت

گونی پلاستیکی 110×180 سانت

ابعاد: 1100×1800 میلیمتر

وزن: 170 گرم

21,615 تومان

فروش ویژه
تصویر محصول پرینتر تک کاره لیزری سامسونگ مدل Samsung Xpress M2020 Laser Printer

پرینتر تک کاره لیزری سامسونگ مدل Samsung Xpress M2020 Laser Printer

ابعاد: 332×466×365 میلیمتر

وزن: 3990 گرم

3,850,000 تومان

هزینه محصولات
0تومان
سبد خرید

نظرات کاربران درباره ملزومات آمادست

نظرات کاربران در مورد ملزومات آمادست را بخوانید تا در خرید خود آسوده خاطر باشید.

 • کیفیتش عالی بود و قیمت خوبی هم داشت. خدا به کسب و کارتون برکت بده!
  تصویر کاربر آمادست
  حسن رضائی زاده
 • ممنونم از شما به خاطر سرعت ارسال و کیفیت کارتن‌ها فروشنده با اخلاق قیمت مناسب
  تصویر کاربر آمادست
  محصولات ارگانیک زلال🌿
 • کیفیت خوب
  تصویر کاربر آمادست
  محمدرضا نوربخش
 • ارسال سریع و کیفیت عالی با تشکر از غرفه دار محترم 🌹🙏
  تصویر کاربر آمادست
  horufshop.com
 • غرفه دار محترم موفق و پرفروش باشید
  تصویر کاربر آمادست
  زهرا قوی دست
 • عالی و پشتیبانی خوب
  تصویر کاربر آمادست
  آنی شاپ
 • خیلی خوبن . از برخورد خوب غرفه دار ممنونم🙏🙏
  تصویر کاربر آمادست
  فاطمه رسولی
 • کیفیت معمولی قیمت مناسب تر از جاهای دیگر
  تصویر کاربر آمادست
  فاطمه سادات احمدی

سوالات متداول درباره ملزومات

در اینجا به سوالات متداول شما در مورد ملزومات آمادست پاسخ داده شده است. البته شما می‌توانید سوالاتتان را از پشتیبانی آمادست هم بپرسید.

پس از ثبت سفارش، چند روزه به دست من میرسد؟
با چه روشی ارسال میکنید؟
هزینه ارسال چگونه محاسبه می‌شود؟
کیفیت کارتن‌ها چگونه است؟
آیا کارتن‌ها دارای چاپ هستند؟
آیا کارتن بدون چاپ نیز دارید؟
آیا امکان تحویل حضوری دارید؟