تصویر حباب ضربه گیر 3 لایه درجه یک

حباب ضربه گیر 3 لایه درجه یک


ویژگی ها:

  • وزن: 3,600 گرم
  • اندازه: عرض 50 سانتیمتر، طول 50 متر
امکان ارسال با اسنپ و پست

352,000تومان

دیگر محصولات

اقتصادی
تصویر محصول کارتن پستی سایز 1 سه لایه اقتصادی چاپدار

کارتن پستی سایز 1 سه لایه اقتصادی چاپدار

ابعاد: 150×100×100 میلیمتر

وزن: 41 گرم

ناموجود
1,925تومان
اقتصادی
تصویر محصول کارتن پستی سایز 2 سه لایه اقتصادی چاپدار

کارتن پستی سایز 2 سه لایه اقتصادی چاپدار

ابعاد: 200×150×100 میلیمتر

وزن: 76 گرم

ناموجود
3,245تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 5 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 5 سه لایه چاپدار

ابعاد: 350×250×200 میلیمتر

وزن: 245 گرم

ناموجود
9,856تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 6 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 6 سه لایه چاپدار

ابعاد: 450×250×200 میلیمتر

وزن: 285 گرم

ناموجود
11,495تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 7 سه لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 7 سه لایه چاپدار

ابعاد: 400×300×250 میلیمتر

وزن: 335 گرم

ناموجود
14,135تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 5 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 5 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 350×250×200 میلیمتر

وزن: 420 گرم

ناموجود
15,125تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 6 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 6 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 450×250×200 میلیمتر

وزن: 465 گرم

ناموجود
17,710تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 7 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 7 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 400×300×250 میلیمتر

وزن: 560 گرم

ناموجود
21,780تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 8 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 8 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 450×400×300 میلیمتر

وزن: 860 گرم

ناموجود
33,110تومان
تصویر محصول کارتن پستی سایز 9 پنج لایه چاپدار

کارتن پستی سایز 9 پنج لایه چاپدار

ابعاد: 550×450×350 میلیمتر

وزن: 1200 گرم

ناموجود
44,550تومان
تصویر محصول کارتن کتابی سه لایه (10×20×27) بدون چاپ

کارتن کتابی سه لایه (10×20×27) بدون چاپ

ابعاد: 100×200×270 میلیمتر

وزن: 120 گرم

ناموجود
5,995تومان
تصویر محصول کارتن کتابی سه لایه (10×21×32) بدون چاپ

کارتن کتابی سه لایه (10×21×32) بدون چاپ

ابعاد: 100×210×320 میلیمتر

وزن: 145 گرم

ناموجود
7,205تومان
تصویر محصول پاکت پستی حبابدار A3 (25 عددی)
بسته 25 تایی

پاکت پستی حبابدار A3 (25 عددی)

ابعاد: 460×305 میلیمتر

وزن: 1375 گرم

ناموجود
166,375تومان
تصویر محصول پاکت پستی حبابدار A4 (25 عددی)
بسته 25 تایی

پاکت پستی حبابدار A4 (25 عددی)

ابعاد: 325×240 میلیمتر

وزن: 800 گرم

ناموجود
111,375تومان
تصویر محصول پاکت پستی حبابدار A5 (50 عددی)
بسته 50 تایی

پاکت پستی حبابدار A5 (50 عددی)

ابعاد: 250×175 میلیمتر

وزن: 1000 گرم

ناموجود
156,750تومان
تصویر محصول پاکت پستی حبابدار B4 (25 عددی)
بسته 25 تایی

پاکت پستی حبابدار B4 (25 عددی)

ابعاد: 325×270 میلیمتر

وزن: 925 گرم

ناموجود
119,625تومان
تصویر محصول پاکت حبابدار ملخی 120 (50 عددی)
بسته 50 تایی

پاکت حبابدار ملخی 120 (50 عددی)

ابعاد: 235×120 میلیمتر

وزن: 650 گرم

ناموجود
118,250تومان
تصویر محصول پاکت حبابدار CD (50 عددی)
بسته 50 تایی

پاکت حبابدار CD (50 عددی)

ابعاد: 165×160 میلیمتر

وزن: 750 گرم

ناموجود
119,900تومان
تصویر محصول پاکت متالایز A3

پاکت متالایز A3

ابعاد: 460×305 میلیمتر

وزن: 35 گرم

ناموجود
6,105تومان
تصویر محصول پاکت متالایز A4

پاکت متالایز A4

ابعاد: 325×240 میلیمتر

وزن: 18 گرم

ناموجود
3,575تومان
تصویر محصول پاکت متالایز A5

پاکت متالایز A5

ابعاد: 250×175 میلیمتر

وزن: 11 گرم

ناموجود
2,453تومان
تصویر محصول پاکت متالایز B4

پاکت متالایز B4

ابعاد: 325×270 میلیمتر

وزن: 22 گرم

ناموجود
4,290تومان
تصویر محصول پاکت متالایز ملخی 120 (100 عددی)
بسته 100 تایی

پاکت متالایز ملخی 120 (100 عددی)

ابعاد: 120×235 میلیمتر

وزن: 700 گرم

ناموجود
184,800تومان
تصویر محصول پاکت فلایر A3

پاکت فلایر A3

ابعاد: 450×350 میلیمتر

وزن: 27 گرم

ناموجود
5,610تومان
تصویر محصول پاکت فلایر A4

پاکت فلایر A4

ابعاد: 340×240 میلیمتر

وزن: 15 گرم

ناموجود
4,180تومان
تصویر محصول پاکت فلایر B4

پاکت فلایر B4

ابعاد: 340×310 میلیمتر

وزن: 20 گرم

ناموجود
4,620تومان
تصویر محصول چسب 90 یاردی خروس نشان

چسب 90 یاردی خروس نشان

ابعاد: -

وزن: 177 گرم

ناموجود
30,690تومان
تصویر محصول آبچسب خط دار کرافت ایران چسب

آبچسب خط دار کرافت ایران چسب

ابعاد: عرض 6 سانتیمتر طول 220 متر

وزن: 1675 گرم

ناموجود
456,500تومان
تصویر محصول گونی پلاستیکی 50×70 سانت

گونی پلاستیکی 50×70 سانت

ابعاد: 500×700 میلیمتر

وزن: 30 گرم

ناموجود
4,510تومان
تصویر محصول گونی پلاستیکی 60×80 سانت

گونی پلاستیکی 60×80 سانت

ابعاد: 600×800 میلیمتر

وزن: 40 گرم

ناموجود
6,270تومان
تصویر محصول گونی پلاستیکی 70×100 سانت

گونی پلاستیکی 70×100 سانت

ابعاد: 700×1000 میلیمتر

وزن: 58 گرم

ناموجود
8,195تومان
تصویر محصول گونی پلاستیکی 80×110 سانت

گونی پلاستیکی 80×110 سانت

ابعاد: 800×1100 میلیمتر

وزن: 70 گرم

ناموجود
10,835تومان
تصویر محصول گونی پلاستیکی 110×120 سانت

گونی پلاستیکی 110×120 سانت

ابعاد: 1100×1200 میلیمتر

وزن: 110 گرم

ناموجود
16,610تومان
تصویر محصول گونی پلاستیکی 110×180 سانت

گونی پلاستیکی 110×180 سانت

ابعاد: 1100×1800 میلیمتر

وزن: 170 گرم

ناموجود
24,200تومان